Wyłączanie wymuszania podpisywania profili na hostingu Craftserve.pl ("Niewłaściwy podpis klucza publicznego profilu")