Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólne informacje

Następujące informacje dostarczą Ci przejrzystego przeglądu tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszelkie dane, które mogą być używane do identyfikacji Ciebie osobiście. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, prosimy zapoznać się z naszą Deklaracją o ochronie danych, którą umieściliśmy poniżej tego tekstu.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Ogólne informacje i informacje obowiązkowe" na tej stronie internetowej.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Twoje dane zbieramy w wyniku udostępnienia ich nam przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone przez Ciebie do naszego formularza kontaktowego.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Te informacje są rejestrowane automatycznie podczas dostępu do naszej strony internetowej.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zapewnienia błędnego dostarczania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Twoich wzorców użytkowania.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich informacji?

Przysługuje Ci prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych w każdym czasie, bez ponoszenia opłat za takie udostępnienie. Masz również prawo żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Nie wahaj się skontaktować z nami w każdym czasie pod adresem podanym w sekcji "Ogólne informacje i informacje obowiązkowe" na tej stronie internetowej, jeśli masz pytania dotyczące tej kwestii lub innych zagadnień związanych z ochroną danych. Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto, w określonych okolicznościach, przysługuje Ci prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Deklaracji o ochronie danych w sekcji "Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania".

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Dlatego też przetwarzamy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Przy korzystaniu z tej strony internetowej zbierane są różne informacje osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być używane do Twojej osobistej identyfikacji. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, a także cel, w jakim te dane są używane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje te są zbierane.

Pragniemy Cię poinformować, że przesyłanie danych za pośrednictwem Internetu (tj. poprzez komunikację e-mailową) może być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (nazywanym "administratorem" w RODO)

Administrator danych na tej stronie internetowej to:

Artur Motyka (email: [email protected]; konto w serwisie: artur9010)

Administrator to osoba fizyczna lub podmiot prawny, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje co do celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

Jeśli w niniejszej polityce prywatności nie został określony bardziej szczegółowy okres przechowywania danych osobowych, Twoje dane osobowe pozostaną w naszym posiadaniu do momentu zaprzestania celu, w jakim zostały zebrane. Jeśli złożysz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub wycofania zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie uzasadnione przyczyny przechowywania Twoich danych osobowych (np. przepisy prawa podatkowego lub handlowego); w takim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych opiera się również na art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są potrzebne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto, jeśli Twoje dane są niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może być również dokonywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje o odpowiedniej podstawie prawnej w każdym przypadku są dostarczane w kolejnych ustępach niniejszej polityki prywatności.

Informacje o przekazywaniu danych do Stanów Zjednoczonych i innych krajów spoza UE

Używamy narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach spoza UE, które pod względem ochrony danych nie są bezpieczne. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego do tego w UE. Na przykład przedsiębiorstwa z USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz możliwości obrony się w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że agencje USA (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach monitorowania. Nie mamy kontroli nad tymi działaniami przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wielu rodzajów przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody.

3. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka (Cookies)

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej podstrony wykorzystują tzw. ciasteczka (cookies). Ciasteczka nie powodują żadnych szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Celem ciasteczek jest usprawnienie korzystania z naszej strony internetowej, zwiększenie jej efektywności i zabezpieczenie. Ciasteczka to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tzw. "ciasteczka sesyjne". Automatycznie są one usuwane po opuszczeniu naszej strony. Inne ciasteczka pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę przy kolejnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy ciasteczka są umieszczane oraz umożliwić akceptację ciasteczek tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptację ciasteczek w ogóle i aktywować automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Dezaktywacja ciasteczek może ograniczyć funkcje tej strony internetowej.

Ciasteczka, które są wymagane do wykonania transakcji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które chcesz używać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu ciasteczek, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeśli inne ciasteczka (np. ciasteczka służące do analizy Twojego zachowania podczas przeglądania) są przechowywane, są one omawiane oddzielnie w niniejszej Deklaracji o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera (server log files)

Dostawca tej strony internetowej i jej podstron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera (server log files), które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

  • Rodzaj i wersję używanej przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Adres hosta komputera
  • Czas zapytania do serwera
  • Adres IP

Tych danych nie łączymy z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby osiągnąć ten cel, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz nam zapytania za pomocą naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie dane kontaktowe zawarte w nim zostaną przez nas zapisane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku ewentualnych dodatkowych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, wysyłając nam nieformalne powiadomienie drogą e-mailową. Rezygnacja z zgody nie wpłynie na zgodność z prawem jakiejkolwiek kolekcji danych, która miała miejsce przed jej wycofaniem.

Informacje wprowadzone do formularza kontaktowego pozostaną w naszym posiadaniu, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, wycofanie zgody na archiwizowanie danych lub w przypadku, gdy cel archiwizacji danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu odpowiedzi na Twoje zapytanie). Powyższe nie wpływa na obowiązujące przepisy prawa dotyczące przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Masz możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji witryny. Dane, które wprowadzasz podczas rejestracji, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu korzystania z oferty lub usługi, na którą się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, które musisz podać podczas rejestracji, muszą być wprowadzone w pełni. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona. Aby informować Cię o istotnych zmianach w zakresie naszej oferty lub w przypadku zmian technicznych, będziemy używać adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Dane zarejestrowanych użytkowników będą przechowywane przez nas tak długo, jak są zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Następnie takie dane zostaną usunięte. Jest to jednak bez uszczerbku dla obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania danych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub innych pytań dotyczących prywatności, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji "Ogólne informacje i informacje obowiązkowe".

4. Biuletyn

Dane biuletynowe

Jeśli chcesz zapisać się do biuletynu oferowanego na tej stronie internetowej, będziemy potrzebować od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie będziemy zbierać żadnych innych danych lub będziemy zbierać je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Takie dane będziemy wykorzystywać wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie będziemy udostępniać ich żadnym trzecim stronom.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji biuletynu będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać zgodę udzieloną na archiwizację danych, adresu e-mail oraz wykorzystanie tych informacji do wysyłki biuletynu w dowolnym momencie, na przykład klikając na link "Wypisz się" w biuletynie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do czasu jej wycofania.

Dane, które przechowujemy w celu subskrypcji biuletynu, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu dane zostaną usunięte. Nie będzie to miało wpływu na dane, które były przez nas archiwizowane w innych celach.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek platformy YouTube, której operatorem jest Google. Operatorem witryny jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli odwiedzisz stronę w naszej witrynie, do której wtyczka YouTube in został zintegrowany, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać na Twoim urządzeniu różne pliki cookies. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o osobie odwiedzającej naszą witrynę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności serwisu dla użytkownika oraz zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube podczas odwiedzania naszej witryny, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przydzielanie Twoich wzorce przeglądania do Twojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Korzystanie z YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób . Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki YouTube obsługuje dane użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https: //policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny internetowej, na którą zintegrowana została wtyczka Vimeo, nawiązane zostanie połączenie z serwerami Vimeo. W rezultacie serwer Vimeo otrzyma informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Stanie się tak również w przypadku, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie posiadasz konta w Vimeo. Informacje zapisane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie przeglądanych stron wzory do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Vimeo obsługuje dane użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod adresem: https: //vimeo.com/privacy.

Mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API ta witryna internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, Twój adres IP musi być przechowywane. Z reguły informacje te przekazywane są na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.

Korzystamy z Google Maps, aby atrakcyjnie prezentować nasze treści online i udostępniać lokalizacje ujawniane na naszą stronę internetową, którą łatwo znaleźć. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy wprowadzone dane na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez użytkownika lub przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających witrynę w oparciu o różne parametry. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko osoba odwiedzająca witrynę wejdzie na witrynę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez osobę odwiedzającą witrynę na stronie lub ruchy kursora inicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o trwającej analizie.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W uzasadnionym interesie operatorów witryn leży ochrona treści internetowych operatora przed niewłaściwym wykorzystaniem przez zautomatyzowane systemy szpiegostwa przemysłowego i przed SPAMEM.

Więcej informacji o Google reCAPTCHA i aby zapoznać się z Deklaracją prywatności danych Google, kliknij poniższe linki: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

SoundCloud

Możemy zintegrować wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania) z naszymi stronami internetowymi. Będziesz w stanie rozpoznać takie wtyczki SoundCloud, sprawdzając logo SoundCloud na odpowiednich stronach.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud zostanie nawiązane natychmiast po aktywacji wtyczki. W rezultacie SoundCloud zostanie powiadomiony, że użyłeś swojego adresu IP do odwiedzenia naszej witryny. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie użytkownika Sound Cloud, możesz połączyć zawartość naszych stron internetowych ze swoim profilem SoundCloud i/lub udostępnić zawartość. W związku z tym SoundCloud będzie mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Podkreślamy, że jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat przesyłanych danych i wykorzystania tych danych przez SoundCloud.

Korzystamy z SoundCloud na podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu najwyższego poziomu widoczności w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Deklaracji ochrony danych SoundCloud pod adresem: < 19>

Zawartość zewnętrzna soundcloud.com
Treści osadzone ze źródeł zewnętrznych nie będą wyświetlane bez Twojej zgody.
Aktywując treści zewnętrzne, wyrażasz zgodę na przesyłanie danych osobowych do platform podmiotów zewnętrznych. Więcej informacji na ten temat podaliśmy w naszej polityce prywatności.
.

Jeśli nie chcesz, aby Twoja wizyta na naszych stronach internetowych była przydzielana do Twojego SoundCloud konta użytkownika przez SoundCloud, wyloguj się ze swojego konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją zawartości wtyczki SoundCloud.

Dailymotion

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Dailymotion. Dostawcą jest Dailymotion, 140 boulevard Malesherbes, 75017 Paryż, Francja.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny internetowej, na której została zainstalowana wtyczka Dailymotion zintegrowane, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Dailymotion. W rezultacie serwer Dailymotion otrzyma informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Dailymotion otrzyma Twój adres IP. Stanie się tak również, jeśli nie jesteś zalogowany do Dailymotion lub nie masz konta w Dailymotion.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Dailymotion, umożliwiasz Dailymotion bezpośrednio przyporządkuj wzorce przeglądania do swojego profilu osobistego. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Dailymotion.

Korzystanie z Dailymotion wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Dailymotion obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Dailymotion pod adresem: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.

GitHub

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu GitHub. Dostawcą jest GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny internetowej w którym zintegrowana została wtyczka GitHub, zostanie nawiązane połączenie z serwerami GitHub. W rezultacie serwer GitHub otrzyma informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Co więcej, GitHub otrzyma Twój adres IP. Stanie się tak również, jeśli nie jesteś zalogowany do GitHub lub nie masz konta w GitHubie. Informacje zarejestrowane przez GitHub zostaną przesłane na serwer GitHub w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie GitHub, umożliwiasz GitHubowi bezpośrednie przydzielanie przeglądanych zasobów wzory do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta GitHub.

Korzystanie z GitHub wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki GitHub obsługuje dane użytkowników, zapoznaj się z Polityką prywatności danych GitHub pod adresem: https: //help.github.com/articles/github-privacy-statement/.

Spotify

Nasza witryna korzysta z wtyczek dostarczonych przez Spotify. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Sztokholm, Szwecja.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Spotify, połączenie z Spotify serwery są założone. Tutaj serwer Spotify jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Spotify otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany w Spotify podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Spotify.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Spotify , Spotify umożliwia powiązanie sposobu przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Spotify.

Korzystanie ze Spotify wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 l To. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Spotify pod adresem https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Instagram

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki dostarczane przez firmę Instagram. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Instagram, połączenie do serwerów Instagram. Tutaj serwer Instagram jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Instagram otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy odwiedzając naszą stronę internetową nie jesteś zalogowany na Instagramie lub nie masz konta na Instagramie. Informacje są przesyłane na serwer Instagrama w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, Instagram umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie.

Korzystanie z Instagrama wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Instagrama pod adresem https:// /instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitch

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki dostarczane przez Twitch. Dostawcą jest Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94104, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron zawierającą Wtyczka Twitch, nawiązywane jest połączenie z serwerami Twitch. Tutaj serwer Twitch jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Twitch otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Twitchu podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie masz konta Twitch. Informacje są przesyłane na serwer Twitcha w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Twitch, Twitch umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Twitch.

Korzystanie z Twitcha wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Twitcha pod adresem https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/.

Twitter

Nasza strona korzysta z wtyczek dostarczanych przez Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Twittera , zostaje nawiązane połączenie z serwerami Twittera. Tutaj serwer Twittera jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Twitter otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy odwiedzając naszą stronę internetową nie są Państwo zalogowani na Twitterze lub nie posiadają Państwo konta na Twitterze. Informacje są przesyłane na serwer Twittera w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Twitterze, Twitter umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze.

Korzystanie z Twittera wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności Twittera pod adresem https:// /twitter.com/en/privacy.

Facebook

Nasza strona korzysta z wtyczek udostępnianych przez firmę Facebook. Dostawcą jest Meta Platforms Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron zawierającą wtyczkę Facebooka, połączenie z Serwery Facebooka zostały utworzone. Tutaj serwer Facebooka jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Facebook otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy odwiedzając naszą stronę internetową nie są Państwo zalogowani na Facebooku lub nie posiadają Państwo konta na Facebooku. Informacje są przesyłane na serwer Facebooka w USA, gdzie są przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, Facebook umożliwia powiązanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku.

Korzystanie z Facebooka wynika z naszego zainteresowania prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Dostawcy usług płatniczych

PayPal

Wśród innych opcji oferujemy w naszej witrynie płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”).

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem PayPal, my udostępni wprowadzone informacje o płatności firmie PayPal.

Podstawą prawną udostępniania Twoich danych firmie PayPal jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili masz możliwość wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.