CraftservePaySign 1.0.0 (reupload)

Tworzysz pluginy, mapy, skrypty? Zarabiaj na swojej twórczości. Kliknij tutaj po więcej informacji

Tworzenie płatnych mechanizmów redstone.

Udostępniony został plugin PaySign pozwalający na tworzenie płatnych mechanizmów redstone.

Wymagane jest posiadanie pluginu Vault oraz zgodnego pluginu na ekonomie (np. EssentialsX)

Do korzystania z tabliczek wymagane jest posiadanie uprawniania craftservepaysign.use, za to do tworzenia tabliczek craftservepaysign.create


  • Wersja 1.0.0 (reupload)

    Reupload z powodu niemożliwego do pobrania pliku.