Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności za treści wewnętrzne

Zawartość naszej strony internetowej została opracowana z niezwykłą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność którejkolwiek ze stron.


Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy TMG (Telemediengesetz - Tele Media Act niemieckiego prawa), my jako dostawcy usług ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami. Jednakże, zgodnie z sekcjami 8–10 TMG, my jako dostawcy usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zewnętrznych informacji dostarczanych lub przechowywanych na naszej stronie internetowej. Gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy dane treści. Wszelką odpowiedzialność w tej sprawie można przyjąć wyłącznie od momentu, w którym naruszenie stanie się nam znane.

Ograniczenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Ponieważ zawartość tych stron nie jest pod naszą kontrolą, nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za takie treści zewnętrzne. We wszystkich przypadkach dostawca informacji z połączonych stron ponosi odpowiedzialność za treść i dokładność dostarczonych informacji. W momencie umieszczania linków żadne naruszenia prawa nie były dla nas rozpoznawalne. Gdy tylko naruszenie prawa stanie się dla nas znane, natychmiast usuniemy dany link.

Prawa autorskie

Treści i prace opublikowane na tej stronie podlegają prawom autorskim kraju, z którego pochodzi ta witryna. Wszelkie powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma wykorzystania wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody danego autora lub autorów.

Ochrona danych

Wizyta na naszej stronie internetowej może skutkować przechowywaniem na naszym serwerze informacji o dostępie (data, godzina, dostęp do strony). Nie oznacza to żadnej analizy danych osobowych (np. Nazwiska, adresu lub adresu e-mail). W przypadku gromadzenia danych osobowych ma to miejsce - w możliwym zakresie - za uprzednią zgodą użytkownika strony internetowej. Przekazywanie danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika nie będzie miało miejsca.


Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że transmisja danych przez Internet (np. Pocztą elektroniczną) może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Dlatego też niemożliwe jest całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.


Wykorzystanie przez osoby trzecie wszystkich opublikowanych danych kontaktowych do celów reklamowych jest wyraźnie wykluczone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych; np. za pomocą spamu.


Źródło: Mustervorlage.net